Videoesittely Tsemppari-toimintamallista ja asiakastyöstä

Loppusyksystä 2019 päätimme tuottaa videon hankkeemme toiminnasta. Toimintamallimme hyödyntää uudenlaista tapaa tehdä asiakastyötä, ja mallin avaaminen ulkopuolisille on usein hieman haasteellista. Tsemppareiden into asiakaspalveluun ja lämmin suhtautuminen asiakkaisiin välittyy videolta, jossa kuullaan Tsemppari-toiminnan kehittymisestä sekä asiakkaiden kokemuksia hanketoiminnan hyödyistä. Videon on kuvannut ja editoinut Calcus.com, kiitos heille loistavasta työstä! Kiitos myös ihanille asiakkaillemme, jotka halusivat…

Hanke on päättynyt – tuloksia & jatkosuunnitelmia

Huikea matka Tsempataan yhdessä-hankkeen parissa päättyi 31.3.2020. Iso kiitos tiimille, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme ja kaikille matkassa mukana olleille! Tavoitteena oli luoda kunnan, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä Kiipulasäätiön kumppanuuteen perustuva kustannustehokas toimintamalli, jolla edistetään maahan muuttaneiden asiakkaiden työllistymistä ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tsemppari-toimintamallin periaatteena on ollut toteuttaa matalan kynnyksen asiakaspalvelua maahanmuuttajajärjestöjen tiloissa yhteistyössä hankkeen eri toimijoiden kanssa, yksilöohjaukseen…

Tsemppausta ohjaukseen -opas

Hankkeessa kerättiin yhteistyössä Kiipulasäätiön kanssa materiaalipakettia, joka hyödyttäisi maahan muuttaneiden asiakkaiden ohjauksen parissa toimivia organisaatioita myös tulevaisuudessa. Palveluita maahan muuttaneille on runsaasti tarjolla, ja kokonaisuuden hahmottaminen saattaa olla haastavaa myös pitkään alalla toimineille. Oppaan tavoitteena on helpottaa löytämään ohjaustyössä tarvittavaa tietoa kootusti ja nopeasti. Opas kannustaa maahan muuttaneiden asiakkaiden kanssa työskenteleviä eri alojen ohjaajia siihen,…

Uudenlaista asiakastyötä Tsemppari-toimintamallilla

Tsempataan yhdessä -hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlaisia ratkaisuja suuriin haasteisiin: maahan muuttaneiden heikompaan työllistymiseen, viranomaispuolen jatkuvaan resurssipulaan ja ohjausresurssien tiukentumiseen, sekä asiakkaiden tilanteiden kokonaisvaltaisen hallinnan puutteeseen. Tsemppari-toimintamallissa on kehitetty maahan muuttaneen asiakkaan työllistymistä edistävää kumppanuutta poikkihallinnollisessa ja moniammatillisessa tiimissä. Maahanmuuttajajärjestöt työskentelyn alustana varmistivat palvelun saavutettavuuden sekä matalan kynnyksen yhden luukun periaatteen. Lisäksi toimintamallin huomattava innovaatio…

Vuoden 2018 saavutuksia

Hankkeen ensimmäinen vuosi on kulunut ja puolivälissä ollaan! Vuosi 2018 oli meille onnistumisten ja uusien kokemusten aikaa. Vuoden aikana olemme edistäneet tavoitteitamme hyvällä tahdilla, kiertäneet tapahtumia, tavanneet uusia ihmisiä, ja kehittäneet uudenlaista tapaa tehdä maahanmuuttajatyötä. Tiimimme on hioutunut vuoden aikana tiiviiksi ryhmäksi, jolla työn iloa on riittänyt. Olemme edelleen yhtä innoissamme kehittämästämme palvelusta kuin alkuvaiheessa!…